ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” e-mail: regaty.czos@gmail.com, kontakt:

 

– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

– Maciej Majak – 664 829 536

– Dariusz Bałdyga – 601 628 020

 1. Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniu 4.07.2020 r. na Jeziorze Czos.

 

 1. Biuro regat, otwarcie: Ekomarina Mrągowo.

 

 1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2020, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

 

 1. Klasyfikacja:

 

Jachty kabinowe – ożaglowanie podstawowe

 

Jachty otwarto pokładowe – ożaglowanie podstawowe

w tym jachty Mariner 600 (możliwość wypożyczenia odpłatnie jachtu na regaty; tel. 663840555 lub e-mail: bartek@siwik.com.pl)

 1. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.

 

 1. Wpisowe do regat wynosi: 50 zł od osób dorosłych i 40 zł od dzieci i młodzieży szkolnej w dniu regat.

 

 1. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 2. Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ i poleceń Organizatora.

 

 1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

 

 1. Organizator zapewnia nieodpłatnie:

– slipowanie jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo

– parking dla samochodów i przyczep – ul. Jaszczurcza Góra postój przy kei – Ekomarina

 1. Nagrody:

 

– Załogi zwycięskie otrzymają puchary.

– Wszystkie załogi otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

– Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.

 

 

 1. Podczas imprezy zostaną rozegranie trzy wyścigi krótkie i jeden długodystansowy. W przypadku rozegrania czterech wyścigów, wynik z najgorszego wyścigu krótkiego zostanie odrzucony.

 

 1. Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

 

Stowarzyszenie Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” KRS: 0000546606
11-700 Mrągowo, ul. Olsztyńska 13, REGON: 36130781300000
regaty.czos@gmail.com , www.regaty.mragowo.pl NIP: 7422250088

 

 1. Plan regat

 

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Ekomarina Mrągowo

 

11.00 Uroczyste otwarcie regat

 

11.10 Odprawa sterników

 

12.00 Start do regat

 

19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród,

afterparty: Pensjonat Wileński

 

wstęp dla kibiców na afterparty 40 zł

 

 

 

 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

 

 1. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.

 

 1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

 1. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 2. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 2020

Zgłoszenie-do-regat 2020

ZAWIADOMIENIE-O-REGATACH-Arkodach-Cup-2020