ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 28.V – 29.V.2022 r. na jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, port regat : Ekomarina Mrągowo, tel. 695071192, 601681334, 505359863
 3. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6
 4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 6. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Open.
 7. Jako eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022 regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, T Sport oraz Open 6,3.
 8. Planuje się rozegranie 8 wyścigów eliminacyjnych w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (sobotnie wyścigi będą dodatkowo zaliczane do eliminacji Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2022) W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 9. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 10. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 11. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł od osoby. Istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w kolacji żeglarskiej (koszt to 30 zł).
 12. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 13. W sytuacjach biuro regat będzie czynne w dniach 27.V.2022r. w godzinach 17.00-19.00 oraz 28.V.2022 r. w godzinach 8:00 – 11:00.
 14. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 15. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomariny z użyciem ciągnika hydraulicznego (ul. Jaszczurcza Góra 6)
 • parking dla samochodów i przyczep
 • postój przy kei, sanitariaty
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, OPEN, T1, T2, T3, T Sport oraz Open 6,3 na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Paweł Pawlicki. W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany.
 7. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski

 

Plan regat

Piątek 27 maja 2022

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo

Sobota 28 V 2021

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat
18.30 Letnia Akademia Żeglarska: Wykład Andrzeja Piaseckiego pt. „Techniki startu i pierwszy hals”, Pensjonat Wileński (ul. Wileńska 8A, 11-700 Mrągowo

19.30 Kolacja żeglarska, Pensjonat Wileński (ul. Wileńska 8A, 11-700 Mrągowo)

Niedziela 29 V 2021

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

 

Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w Hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR Czos:

 

Pensjonat Wileński

Ul. Wileńska 8a

Tel. 883 629 061

 

Hotel Anek

Ul. Roosevelta 25

Tel. 89 742 71 20

 

 

Hotel Mrągowo Resort &SPA

Ul. Giżycka 6

Tel. 89 743 31 01

 

ZGŁOSZENIA DO REGAT – DRUK