Zapraszamy na regaty Hotel Mazuria Cup 2019 – Festiwal żagli ISSA, które odbędą się na jeziorze Czos 20.07 w Mrągowie.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019 i zostaną rozegrane w 20.07.2019 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, otwarcie : Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra. Zamknięcie regat podczas After Party w siedzibie sponsora tytularnego w Hotelu Mazuria.
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
 4. Regaty zostaną rozegrane i klasyfikowane ŻGP Mrągowa w kategoriach :
 • Jachty Mariner 600 – (możliwość wypożyczenia tel.663840555)
 • Jachty kabinowe – ożaglowanie podstawowe
 • Jachty otwarto pokładowe – ożaglowanie podstawowe
 • Żeglarze niepełnosprawni
 • OPEN – ożaglowanie bez ograniczeń

 w trzech wyścigach na trasie krótkiej i jednym długodystansowym.

 1. Dodatkowo pierwszy wyścig klasyfikowany będzie jako Wyścig Familijny OPEN bez podziału na grupy, a o klasyfikacji decydować będzie mnożnik punktów za zajęte miejsce przez ilość członków rodziny o tym samym nazwisku w załodze (mnożnik na końcu zawiadomienia)*
 2. 6. Punktacja w ŻGP liczona wg punktacji ISAF
 3. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 4. Wpisowe do regat wynosi : 50 zł od osób dorosłych i 40 zł od dzieci i młodzieży szkolnej w dniu regat.
 5. 10. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 6. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
 7. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo
 • parking dla samochodów i przyczep – ul. Jaszczurcza Góra
 • postój przy kei – Ekomarina
 1. Nagrody:
 • Załogi otrzymają puchary za pierwsze miejsce oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Zostanie przyznany puchar dla najstarszego zawodnika
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.

Plan regat

 

Sobota 20.07.2019

 

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Ekomarina Mrągowo

11.00 Uroczyste otwarcie regat – Ekomarina Mrągowo – molo

11.15 Odprawa sterników – Ekomarina Mrągowo – molo

12.00 Start do regat

19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, afterparty – Hotel Mazuria

wstęp dla kibiców na After party 40zł

 Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

 1. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 3. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 4. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 5. Organizator w ramach wpisowego zapewnia obiadokolację w sobotę w siedzibie sponsora w Hotelu Anek

 *Mnożnik Wyścigu Familijnego:

1 miejsce 40 pkt x ilość załogi

2 miejsce 38 pkt x ilość załogi

3 miejsce 36 pkt x ilość załogi

4 miejsce 34 pkt x ilość załogi

5 miejsce 32 pkt x ilość załogi

7 miejsce 30 pkt x ilość załogi

8 miejsce 29 pkt x ilość załogi – następne miejsce o jeden punkt mniej x ilość załogi

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Mazuria Cup 2019 – ISSA pdf

Regulamin ŻGPM 2019

Zgłoszenie do regat

 

 

Sponsorem tytularnym regat jest Hotel Mazuria o lat wspierający rozwój żeglarstwa regatowego.