Regulamin Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2016

 

1. Organizator:

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

 

2 .Cel:

Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich.

  

3. Formuła:

 1. Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 6 imprez z czego 5 imprez eliminacyjnych oraz imprezy finałowej,
 2. Regaty rozgrywane będą z podziałem na jachty otwarto pokładowe i kabinowe.
 3. Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich, oraz długodystansowych.
 4. Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
 5. Najsłabszy wynik eliminacji będzie odrzucony
 6. Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej z grup (kabinowe i otwarto pokładowe).
 7. Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
 8. Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem przesiadkowym.
 9. W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.

4. Miejsce i termin rozgrywania regat:

Mrągowo, jezioro Czos:

7-8 maja – Siwik Holiday Cup 2016 – Mrągowo Open, eliminacja PPJK
4 czerwiec – Stomasz Cup 2016
18 czerwiec – Arkodach Cup 2016 – Błękitna Wstęga j. Czos
2 lipiec – Hotel Anek Cup 2016 Festiwal Żagli ISSA
6 sierpień – Hotel Mercury Mrągowo Cup 2016
27 sierpień – Hotel Zamek Ryn Cup 2016, finał ŻGP Mrągowa

5. Uczestnictwo:

 1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach.
 2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawienia zgody rodziców, lub opiekunów prawnych
 3. W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy,
 4. Załogi startujące w więcej niż 1 imprezie zobowiązane są mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie;
 5. Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.

6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze regat i elektronicznie (skan zgłoszenia z własnoręcznym podpisem)
 2. Wpisowe od osoby za udział w pojedynczych regatach.

7. Przepisy i sędziowanie:

Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 –2016, zawiadomieniem o regatach, instrukcji żeglugi,

8. Punktacja

 1. Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ
 2. Małe punkty;
 3. Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule.
 4. Prowadzona będzie łączna punktacja 5 imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłoniony będzie zwycięzca w grupie otwarto pokładowej i kabinowej, który będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
 5. Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji.
 6. Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 20 punktów.
 7. Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
 8. Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki z 4 (czterech) najlepszych eliminacji – (wynik z najgorszych będzie odrzucany). W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik z ostatnich zawodów.
 9. Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
 10. Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 10 dni przed imprezą finałową.

9. Nagrody:

 1. W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy, oraz nagrody specjalne;
 2. W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
 3. Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
 4. Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne

 

10. Informacje i kontakt:

regaty.czos@gmail.com

– Dariusz Bałdyga – 601 974 158

– Karol Góralczyk – 601 628 020

– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

WWW.regaty.mragowo.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.