Finał Żeglarskiego Grand Prix

Warmii i Mazur

23-24 września 2023 

Budextan&Arkodach Cup

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Regaty są finałem Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur i zostaną rozegrane w 23-24 września 2023 roku na jeziorze Czos w Mrągowie. Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Regaty są rozgrywane pod patronatem Burmistrza Mrągowa, Wójta Gminy Mrągowo i Starosty Powiatu Mrągowskiego.
 2. Biuro regat, otwarcie regat oraz zakończenie wydarzenia – port Ekomarina Mrągowo (Jaszczurcza Góra 6, 11-700 Mrągowo).
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur 2023, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 4. Przewiduje się rozegranie:
 • Dwóch półfinałów (sobota) oraz finału (niedziela). Wyścigi odbędą się w systemie przesiadkowym na łodziach Omega Standard. Łodzie zostaną rozlosowane pośród uczestników regat. Liczba osób na łódce – 3. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 1. Wpisowe do regat wynosi: 150 zł od załogi
 2.  Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com.
 3. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
 4. Organizator zapewnia w ramach wpisowego dla zawodników:
 • udział w zawodach
 • puchary dla zwycięskich załóg
 • pamiątkowe dyplomy
 • catering
 • Udział w ceremonii zamknięcia ŻGP Warmii i Mazur 2023
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

 

Plan regat

 

Sobota 23.09.2023

 

8.00 – 09.00 Zapisy do regat, port Ekomarina Mrągowo

09.00 Uroczyste otwarcie regat, port Ekomarina Mrągowo

09.10 Odprawa sterników – losowanie łodzi

10.00 Start do regat

19.00 After party Hotel Anek

 

Niedziela 24.09.2023

 

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)