ZGŁOSZENIE DO REGAT – druk wzorcowy

Siwik Holiday Cup – Mrągowo Open

16.05.2015 j. Czos, Mrągowo

 

 

 

Kategria jachtu: OPEN / kabina / otwartopokładowa (niewłaściwe skreślić)  .

 

Numer jachtu / nazwa jachtu……………………………………/………………………………………

 

ARMATOR………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

STERNIK JACHTU……………………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………

 

Stopień żeglarski …………………………..(nie wymagany) rok urodzenia…………………………………….

 

ZAŁOGA:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat

 

Przyjmuję zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy,

 

 

…………………………………                                 ……………………………………………………………………

data                                                                           podpis sternika