Regaty żeglarskie

Kodmet Cup / Norbud Andrzej Sarnowski Cup 2018 – Błękitna Wstęga jeziora Czos

4 sierpnia 2018

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Termin i miejsce:  Regaty zostaną rozegrane w dniach 4.08.2017 r. na Jeziorze Czos.

 

Biuro regat: Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6.  601628020, 695071192,

                               Otwarcie i zakończenie regat: Cafe Estrada pod Amfiteatrem nad jeziorem Czos

 

Organizator:         Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Olsztyńska 13

 

Przepisy:               Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.)

                               Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing (ex ISAF) 2017-2020, przepisami PZŻ. Rywalizacja ŻGP Mrągowa zostanie rozegrana wg Regulaminu Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2017. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi.

 

Rywalizacja:          Jako eliminacja ŻGPM 2018 zostaną rozegranie cztery wyścigi krótkie ożaglowaniem podstawowym w klasie Open kabinowej  i klasie Open otwarto pokładowej. W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów  wynik z najgorszego  wyścigu krótkiego zostanie odrzucony. Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

 

Wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Czos 2018 dodatkowy długodystansowy wyścig OPEN ze wspólnego startu  dla wszystkich jachtów w formule Open, w którym dopuszcza się używanie ożaglowania DODATKOWEGO .

 

Instrukcja żeglugi:  Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.

 

Trasa:                   Szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

 

Zgłoszenia:            Do zgłoszenia wymagane będą: ubezpieczenie łódki, lub sternika z rozszerzeniem na czas regat (organizator zapewni możliwość nabycia polis PZU),

 

Wpisowe:             W wynosi 35 zł/osobę płatne w dniu regat. Dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów 20zł/osobę.

 

Wpisowe kibice: Dla kibiców wstęp na After Party 30 zł płatne w dniu regat.

 

Świadczenia:        postój przy kei – port Ekomarina, oznakowanie uczestników  opaskami identyfikacyjno-dostępowymi. Udział w after party, udział w losowaniu nagród,

 

Nagrody:               Zwycięzcy otrzymają puchary. Załogi  sklasyfikowane otrzymają dyplomy.

Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat

 

Zastrzeżenia odpowiedzialności:  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności

wykonana, lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w

regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć

wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 

Prawo do wizerunku:  Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i

                               sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących

regat w celu reklamy i promocji regat.

 

Obowiązki:           Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może  nastąpić za zgodą Sędziego Głównego.

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.

 

Plan regat

Sobota 4.08.2018

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Cafe Estrada

11.00 Uroczyste otwarcie regat

11.10 Odprawa sterników

12.30 Start do regat

19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, afterparty – Cafe Estrada

 

Na trasę regat będzie z pod Cafe Estrada będzie wyruszał co 0,5 godziny tramwaj wodny od godziny 12.00 do 16.00.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Kodmet Norbud Cup 2018

Zgłoszenie do regat Kodmet Norbud Cup 2018