1. Organizator:

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

 

2 .Cel:

Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich na jeziorze Czos

  

3. Formuła:

 1. Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 5 imprez z czego 4 imprez eliminacyjnych, oraz imprezy finałowej,
 2. Regaty rozgrywane będą z podziałem na jachty otwarto pokładowe i kabinowe.
 3. Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich, oraz długodystansowych.
 4. Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
 5. Najsłabszy wynik eliminacji będzie odrzucony
 6. Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej z grup (kabinowe i otwarto pokładowe).
 7. Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
 8. Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem przesiadkowym.
 9. W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.

4. Miejsce i termin rozgrywania regat:

Mrągowo, jezioro Czos:

5-6.05 Regaty o Puchar Burmistrza Mrągowa 2018

9.06 Regaty Hotel Anek Cup 2018

30.06 Regaty Arkodach Cup 2018 – Festiwal Żagli ISSA

4.08 Kodmet Cup / Norbud Andrzej Sarnowski Cup 2018

25.08 Stomasz Cup / Siwik Holiday Cup FINAŁ ŻGP 2018

5. Uczestnictwo:

 1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach.
 2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawienia zgody rodziców, lub opiekunów prawnych
 3. W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy,
 4. Załogi startujące w więcej niż 1 imprezie zobowiązane są mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie;
 5. Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.

6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze regat
 2. Wpisowe od osoby za udział w pojedynczych regatach.

7. Przepisy i sędziowanie:

Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 –2020, zawiadomieniem o regatach, instrukcji żeglugi,

8. Punktacja

 1. Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ
 2. Małe punkty;
 3. Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule.
 4. Prowadzona będzie łączna punktacja 4 imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłoniony będzie zwycięzca w grupie otwarto pokładowej i kabinowej, który będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
 5. Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji.
 6. Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 20 punktów.
 7. Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
 8. Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki z 4 (czterech) najlepszych eliminacji – (wynik z najgorszych będzie odrzucany). W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik z ostatnich zawodów.
 9. Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
 10. Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 10 dni przed imprezą finałową.

9. Nagrody:

 1. W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy, oraz nagrody specjalne;
 2. W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
 3. Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
 4. Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne

 

10. Informacje i kontakt:

regaty.czos@gmail.com

– Dariusz Bałdyga – 601 974 158

– Karol Góralczyk – 601 628 020

– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.