ZGŁOSZENIE DO REGAT

Hotel Mercure Mrągowo Cup, Błękitna Wstęga jeziora Czos

1.8.2015 MTR Czos

 

Kategria jachtu: kabina / otwartopokładowa (niewłaściwe skreślić)  .

Numer jachtu / nazwa jachtu……………………………………/………………………………………

ARMATOR………………………………………………………………………………………………….

UBEZPIECZENIE………………………………………………………………………………………..

STERNIK JACHTU……………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………

Stopień żeglarski …………………………..(nie wymagany) rok urodzenia…………………………………….

ZAŁOGA:…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat

Przyjmuję zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

Kwituję identyfikatory dla każdego zgłoszonego człnka załogi i zobobowiązuję się do ich noszenia w trakcie regat i After Party

Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy,

…………………………………                                 ……………………………………………………………………

data                                                                           podpis sternika