ZGŁOSZENIE DO REGAT

Hotel Anek Cup, Błękitna Wstęga jeziora Czos

18.7.2015 MTR Czos

 

 

 

Kategria jachtu: kabina / otwartopokładowa (niewłaściwe skreślić)  .

 

Numer jachtu / nazwa jachtu……………………………………/………………………………………

 

ARMATOR………………………………………………………………………………………………….

 

UBEZPIECZENIE………………………………………………………………………………………..

 

STERNIK JACHTU……………………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………

 

Stopień żeglarski …………………………..(nie wymagany) rok urodzenia…………………………………….

 

ZAŁOGA:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat

 

Przyjmuję zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

Kwituję identyfikatory dla każdego zgłoszonego człnka załogi i zobobowiązuję się do ich noszenia w trakcie regat i After Party

Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy,

 

 

…………………………………                                 ……………………………………………………………………

data                                                                           podpis sternika