1 .Cel REGAT:

Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich.

 

2. Organizator regat:

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

 

3. Formuła regat:

 1. Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 6 imprez z czego to 5 imprez eliminacyjnych (nowość), oraz imprezy finałowej,
 2. Regaty rozgrywane będą z podziałem na jachty otwarto pokładowe i kabinowe.
 3. Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu trzech wyścigów krótkich, oraz jednego długodystansowego.
 4. Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
 5. Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej z grup (kabinowe i otwarto pokładowe).
 6. Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
 7. Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem pucharowym i przesiadkowym.
 8. W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.
 9. Najsłabszy wynik eliminacji będzie odrzucony (nowość)

 

 

4. Miejsce i termin rozgrywania regat:

Mrągowo, jezioro Czos:

 • 16 maja 2015
 • 6 czerwiec 2015
 • 4 lipiec 2015
 • 18 lipiec 2015
 • 1 sierpień 2015
 • 29 sierpień 2015

 

5. Uczestnictwo:

 1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach.
 2. W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy,
 3. Załogi startujące w więcej niż 1 imprezie powinny mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie;
 4. Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał indywidualne ubezpieczenie OC/NNW
 5. Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator przewiduje możliwość i pomoc w czarterach jachtów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie regat.

 

6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:

 1. Zgłoszenia wstępne należy wysyłać na adres e-mail w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdej imprezy na adres: regaty.czos@gmail.com w temacie wpisując „Regaty jezioro Czos”;
 2. Wpisowe 30 złotych od osoby za udział w pojedynczych regatach – płatne w dniu imprezy.
 3. Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu wyścigów w biurze regat o godz. 9.00 – 11.00 (otwarcie regat o godz. 11:10, start do I wyścigu godz. 12:00)

 

 

7. Przepisy i sędziowanie:

Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 –2016, oraz instrukcji danej imprezy, która zostanie omówiona na odprawie sterników

8. Punktacja

 1. Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ
 2. Małe punkty;
 3. Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule.
 4. Prowadzona będzie łączna punktacja 5 imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłoniony będzie zwycięzca w grupie otwarto pokładowej i kabinowej, który będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
 5. Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji.
 6. Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 20 punktów.
 7. Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
 8. Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki z 4 (czterech) najlepszych eliminacji – (wyik z najgorszych będzie odrzucany). W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik z ostatnich zawodów.
 9. Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
 10. Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 10 dni przed imprezą finałową.

 

9. Nagrody:

 1. W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy, oraz nagrody specjalne;
 2. W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
 3. Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
 4. Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne

– Każdy cykl regat zakończony będzie imprezą integracyjną dla uczestników regat – miłośników żeglarstwa na jeziorze Czos.

 

10. Instrukcja Żeglugi:

Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona i omówiona na odprawie ze sternikami przed rozpoczęciem każdej imprezy.

 

11. Informacje i kontakt:

regaty.czos@gmail.com

– Dariusz Bałdyga – 601 974 158

– Karol Góralczyk – 601 628 020

– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

WWW.regaty.mragowo.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

v.2.1.2015

sport-zmienia-450x223