Finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 25-26 września 2021

 

Budextan&Hotel Anek Cup

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Regaty są finałem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniu 25-26.09.2021 r. na Jeziorze Czos. Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Regaty są rozgrywane pod patronatem Burmistrza Mrągowa, Wójta Gminy Mrągowo i Starosty Powiatu Mrągowskiego.
 2. Biuro regat, otwarcie regat, ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa: Ekomarina Mrągowo
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2021, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 4. Przewiduje się rozegranie:
 • Ośmiu wyścigów krótkich dla finalistów w systemie przesiadkowym na łodziach Mariner 600. Liczba członków w załodze 3 osoby. Łodzie zostaną rozlosowane pośród uczestników regat. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 1. Wpisowe do regat wynosi: 100 zł od załogi
 2. 7. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 3. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
 4. Organizator zapewnia w ramach wpisowego dla zawodników:
 • udział w zawodach
 • puchary dla zwycięskich załóg.
 • pamiątkowe dyplomy
 • catering
 • Udział w ceremonii zamknięcia ŻGP Mrągowa 2021
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

 1. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 2. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

 

Plan regat

 

Sobota 25.09.2021

 

9.00 – 11.00 Zapisy do regat, Ekomarina Mrągowo

11.00 Uroczyste otwarcie regat, pomost przy plaży miejskiej

11.10 Odprawa sterników finałowych – losowanie łodzi

12.00 Start do regat

19.30 After party Hotel Anek

 

Niedziela 26.09.2021

 

Start do regat wg komunikatu sędziego

14.00 Sygnał startowy do ostatniego wyścigu

15.00 Uroczyste zamknięcie regat

 

Komandor regat:

Mateusz Kossakowski Tel. 695 071 192

 

Zgłoszenie do regat

Zawiadomienie o regatach