Finał ŻGP Mrągowa  zostanie rozegrany po raz szósty.

W finale 24-25 sierpnia 2019 wystartuje dziesięć załóg zdobywców największej ilości punktów całego sezonu.

Regaty finałowe swoim patronatem sponsorskich objął Hotel Mrągowo – największy i najbardziej znany w Mrągowie obiekt wypoczynkowo-konferencyjny.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Regaty są finałem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniu 24-25.08.2019 r. na Jeziorze Czos. Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Regaty są rozgrywane pod patronatem Burmistrza Mrągowa i Starosty Powiatu Mrągowskiego.
 2. Biuro regat, otwarcie regat, ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa: Ekomarina Mrągowo
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 4. Przewiduje się rozegranie:
 • Dziesięciu wyścigów krótkich dla finalistów w systemie przesiadkowym na łodziach Mariner 600. Liczba członków w załodze 3 osoby. Łodzie zostaną rozlosowane pośród uczestników regat. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 • Wyścigu długodystansowego o „Puchar Lata” dla wszystkich żeglarzy niestartujących w finale
 1. Wpisowe do regat wynosi: 50 zł od osób dorosłych, 40 zł od dzieci i młodzieży oraz 30 zł od zawodnika z załogi El Bimbo w dniu regat. Kibic-uczestnik regat 30 zł (nie dotyczy zawodników)
 2. 7. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 3. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
 4. Organizator zapewnia w ramach wpisowego dla zawodników:
 • udział w zawodach
 • puchary dla zwycięskich załóg.
 • pamiątkowe dyplomy
 • catering
 • Udział w ceremonii zamknięcia ŻGP Mrągowa 2019
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

Plan regat

Sobota 24.08.2018

9.00 – 10.00 Zapisy do regat, Ekomarina Mrągowo

10.00 Uroczyste otwarcie regat, pomost Hotelu Mrągowo Resort & SPA

10.10 Odprawa sterników finałowych – losowanie łodzi

11.00 Start do regat

14.00 Wyścig długodystansowy o Puchar Lata

16.00 sygnał startowy do ostatniego wyścigu

19.00 After party: Hotel Mrągowo Resort&Spa – Koncert szantowy Mariusza Garnowskiego

Niedziela 25.08.2018

10.00 Start do wyścigów

14.00 Sygnał startowy do ostatniego wyścigu

17.00 Uroczyste zamknięcie regat, Snack Bar Mrągowo

Komandor regat:

Mateusz Kossakowski Tel. 695 071 192

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH FINAŁOWYCH

Instrukcja żeglugi 

Zgłoszenie do regat