Regaty eliminacyjne Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2018. Zawodnicy wystartują w grupach jachtów odkryto pokładowych i jachtów kabinowych. Punkty za miejsce na mecie i bonus punktowy za udział wliczny będzie do klasyfikacji ŻGP Mrągowa 2018.

Zapraszamy do Mrągowa  Po raz piąty zapraszamy do gościnnego hotelu Anek nad jeziorem Czos na regaty ŻGP Mrągowa.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniach 09.06.2018 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, otwarcie, zamknięcie : Cafe Estrada , ul. Jaszczurcza Góra
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2018, , niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
 4. Regaty zostaną rozegrane w kategorii Open – żagle podstawowe.
 5. Załogi klasyfikowane będą w ramach Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2018 w grupach kabinowych i otwarto pokładowych.
 6. Punktacja w ŻGP liczona wg punktacji ISAF.
 7. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 8. Wpisowe do regat wynosi : 35 zł od osób dorosłych i 25 zł od dzieci i młodzieży szkolnej w dniu regat.
 9. 10. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 10. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
 11. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo
 • parking dla samochodów i przyczep – ul. Jaszczurcza Góra
 • postój przy kei – Ekomarina
 1. Nagrody:
 • Załogi zwycięskie klasyfikowane w ramach ŻGP Mrągowa 2018 w grupach otwarto-pokładowych i kabinowych otrzymają puchary. Pozostali pamiątkowe dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.

 

 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 6. Organizator w ramach wpisowego zapewnia obiadokolację w sobotę w Hotel Anek.

 

 

Plan regat

 

Sobota 9.06.2018

 

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Cafe Estrada

11.00 Uroczyste otwarcie regat

11.10 Odprawa sterników

12.30 Start do regat

19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, afterparty w Hotel Anek

 

Komandor regat:

Dariusz Bałdyga

601 974 158

 

zgłoszenie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Hotel Anek Cup 2018

 

j. Czos – slipy – BEZPŁATNY przy Ekomarinie