Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”

15-16 czerwca 2024r.

II Regaty eliminacyjne

Żeglarskiego Grand Prix

Warmii i Mazur 2024

Kodmet&Arkodach Cup

Puchar Klasy FINN

Młodzieżowe Mistrzostwa MOS „Baza” Mrągowo

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach: 15-16.06.2024 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat: Ekomarina Mrągowo, tel. 695071192, 601681334
 3. Port regat: Ekomarina Mrągowo
 4. Organizator: MrągowskieTowarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6;
 5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 6. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 7. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Open, windsuring. Dodatkowo wyścigi odbędą się w klasie
 8. Dodatkowo przy współpracy z MOS Baza Mrągowo odbędą się regaty w klasach: Optimist, 420.
 9. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 10. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 11. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 12. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); w systemie upwind24.pl lub na konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 13. Wpisowe do regat wynosi: 100 zł od osoby (zapisy drogą elektroniczną). Istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w kolacji żeglarskiej (koszt to 60 zł).
 14. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 15. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomarina
 • parking dla samochodów i przyczep
 • postój przy kei
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, OPEN, windsurfing, FINN na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski

 

 

Plan regat

 

Sobota 15 czerwca 2024r.

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska, Snack Bar Mrągowo (przy amfiteatrze)

 

Niedziela 16 czerwca 2024r.

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)