Stowarzyszenie MTR Czos jest organizacją działalności społecznej. Jej celem nie jest zysk. Jej celem jest rozwój żeglarstwa i współzawodnictwa z poszanowaniem tradycji żeglarskiej i dobrych obyczajów.

 

Gorąco zapraszamy Państwa do wsparcia naszych działań. Każdy z Państwa, lub firm może się przyczynić rozwinięcia naszego wyjątkowego przedwsięzięcia!

 

Można uczynić to jako:

 • Darczyńca Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015 – umowa darowizny nie ograniczona kwotą. Za każdą pomoc będziemy wdzięczni.

 

 • Sponsor Wspierający Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015umowa sponsoringu dotyczy jednej imprezy cyklu regat 2015 – wskazanej przez Sponsora. Umowa podpisywana będzie od kwoty 200 zł wzwyż.

Sponsor w zamian otrzyma co najmniej:

 1. Zaproszenie na uroczystość otwarcia regat i zamknięcia regat / odpłatne na warunkach promocyjnych uczestnictwo w after party
 2. Wycieczkę statkiem na trasie ragat dla 2 osób
 3. Możliwość wystawienia swojego banera, lub flagi reklamowej na imprezie regatach
 4. Informacja o sponsorze na stronie regat link na stronie
 5. Informacja o sponsorze na profilach : facebook, Google+, Twitter, Istagram
 6. Wyczytanie i podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia regat

Powyższe dotyczą regat na które podpisana będzie umowa.

 

 • Sponsor Główny Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015umowa sponsoringu dotyczy wszystkich imprez regat będących w cyklu regat 2015. Podpisywana będzie od kwoty 600 zł wzwyż. Realizowana może być również na zasadzie barteru rzeczy, lub usług od 60% wartości umowy.

Sponsor w zamian otrzyma co najmniej:

 1. Zaproszenie na uroczystość otwarcia regat i zamknięcia regat / odpłatne na warunkach promocyjnych uczestnictwo w after party
 2. Wycieczkę statkiem na trasie ragat dla 2 osób w całym cyklu regat
 3. Obserwację startu żeglarzy ze statku komisji w całym cyklu regat dla 2 osób
 4. Możliwość wystawienia swojego banera, lub flagi reklamowej w całym cyklu regat
 5. Info i logotyp na stronie regat link na stronie
 6. Info na profilach : facebook, Google+, Twitter, Istagram
 7. Wyczytanie podczas otwarcia i zamknięcia regat w całym cyklu
 8. Umieszczenie logotypu na plakatach, dyplomach, zaproszeniach, ściance prasowej i banerach oficjalnych cyklu regat,
 9. Umieszczenie logotypu sponsora w żeglarskim informatorze Mrągowa,
 10. Umieszczenie logotypu sponsora w kalendarzu 2016 MTR Czos.

 

 • Sponsor Tytularny Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa – umowa sponsoringu dotyczy tytułu do wybranej imprezy regat będących w cyklu regat 2015. Podpisywana będzie od kwoty 3000 zł wzwyż. Realizowana może być również na zasadzie barteru rzeczy, lub usług od 60% wartości umowy.

Sponsor w zamian otrzyma co najmniej:

 1. Oficjalną nazwę sponsorowanej edycji regat
 2. Udział nazwy sponsora w przekazach medialnych
 3. Zaproszenie na uroczystość otwarcia regat i zamknięcia regat / bezpłatne uczestnictwo uroczystości w after party dla 2 osób
 4. Wycieczka statkiem na trasie ragat dla 2 osób w cyklu regat
 5. Obserwacja startu żeglarzy ze statku komisji w cyklu regat
 6. Obserwacja regat z pokładu załogi startującej w regatach tytularnych – aktywny udział w regatach
 7. Rozstawienie banerów, flag, standów, itp. (materiały dostarczone przez Sponsora, lub przygotowane we współpracy ze Sponsorem)  w porcie, statku komisji w czasie trwania regat
 8. Logotyp na bojach na trasie regat
 9. Logotyp na fladze startowej sędziego regat
 10. Info na stronie regat link na stronie
 11. Info na profilach : facebook, Google+, Twitter, Istagram
 12. Wyczytanie podczas otwarcia i zamknięcia regat w całym cyklu
 13. Umieszczenie logotypu na plakatach, dyplomach, zaproszeniach, ściance prasowej i banerach oficjalnych cyklu regat,
 14. Umieszczenie logotypu sponsora w żeglarskim informatorze Mrągowa,
 15. Umieszczenie logotypu sponsora w kalendarzu 2016 MTR Czos.

 

 •  Sponsor Strategiczny Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa – umowa sponsoringu dotyczy tytułu do całego cyklu regat 2015. Podpisywana będzie od kwoty 15000 zł wzwyż Realizowana może być również na zasadzie barteru rzeczy, lub usług od 60% wartości umowy.

Indywidualnie ustalany zakres promocji sponsora.