Regulamin Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2017
1. Organizator:
Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”.
2 . Cel:
Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania
wszystkich pokoleń żeglarskich.
3. Formuła:
1. Regaty rozgrywane będą w formie 5 imprez, w tym 4 imprez eliminacyjnych, oraz
imprezy finałowej,
2. Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich i
długodystansowych za wyjątkiem regat finałowych w których odbędą się tylko
wyścigi krótkie.
3. Klasyfikowani w ŻGP Mrągowa są sternicy startujących jachtów
4. Regaty eliminacyjne rozgrywane są na jachtach uczestników regat.
5. Regaty rozgrywane będą z podziałem na jachty otwarto pokładowe i kabinowe.
6. Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej z grup
(kabinowe i otwarto pokładowe).
7. Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez
organizatora.
8. W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator
przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy
zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.
4. Miejsce i termin rozgrywania regat:
Mrągowo, jezioro Czos:
6-7 maja – Hotel Mercure Mrągowo Cup 2017
3-4 czerwca – Siwik Holiday Cup, Stomasz Cup 2017
1 lipca – Hotel Anek Cup 2017 / ISSA / Dni Mrągowa
5 sierpnia – Arkodach Cup 2017 Błękitna Wstęga J.Czos
26 sierpnia – Norbud Cup 2017 – finał
5. Uczestnictwo:
1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w
klubach.
2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawienia zgody rodziców,
lub opiekunów prawnych.
3. W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy,
4. Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:
1. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze regat i elektronicznie (skan zgłoszenia z
własnoręcznym podpisem) w terminie 4 dni przed rozpoczęciem każdej imprezy
na adres: regaty.czos@gmail.com w temacie wpisując „Regaty”
2. Wpisowe od osoby za udział w pojedynczych regatach.
7. Przepisy i sędziowanie:
Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 –2020,
zawiadomieniem o regatach, instrukcji żeglugi,
8. Punktacja
1. Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ
2. Małe punkty;
3. Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej
formule.
4. Prowadzona będzie łączna punktacja 4 imprez eliminacyjnych, w wyniku której
wyłoniony będzie zwycięzca w grupie otwarto pokładowej i kabinowej, który
będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
5. Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji.
6. Za udział w jednej edycji sternik otrzyma 20 punktów.
7. Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o
jeden w dół.
8. Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki z 3 (trzech) najlepszych eliminacji
– (wynik z najgorszych będzie odrzucany). W przypadku równej liczby punktów
decyduje wynik z ostatnich zawodów.
9. Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na
stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
10. Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie
na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 10 dni przed imprezą finałową.
9. Nagrody:
1. W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy, oraz nagrody
specjalne;
2. W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
3. Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
4. Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne
10. Informacje i kontakt:
– regaty.czos@gmail.com
– Dariusz Bałdyga – 601 974 158
– Karol Góralczyk – 601 628 020
– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

Regulamin ŻGP 2017