12-13.08.2023r.

Regaty eliminacyjne

Żeglarskiego Grand Prix

Warmii i Mazur

Moto Mazury Bosch Service&Hotel Anek Cup

Puchar Klasy Korsarz

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 12.08 – 13.08.2023 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat: MOS Baza Mrągowo (ul. Nadbrzeżna 4), tel. 695071192, 601681334
 3. Port regat: MOS Baza Mrągowo (ul. Nadbrzeżna 4)
 4. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6; Komandorem regat jest Mateusz Kossakowski, tel. 695071192
 5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 6. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 7. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Open. Dodatkowo klasyfikowani będą zawodnicy z klasy Korsarz.
 8. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony. W sobotę przewiduje się rozegranie wyścigu długodystansowego o Błękitną Wstęgę Jeziora Czos.
 9. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 10. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 11. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); w systemie upwind24.pl lub na konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 12. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł od osoby (zapisy drogą elektroniczną) lub 70 zł od osoby (w biurze regat). Istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w kolacji żeglarskiej (koszt to 40 zł).
 13. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 14. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie MOS Baza Mrągowo
 • parking dla samochodów i przyczep
 • postój przy kei
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, OPEN, Korsarz na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski

 

Plan regat

 

Sobota 12 sierpnia

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port regat przy MOS Baza Mrągowo

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska   – Hotel Alek

 

Niedziela 13 sierpnia

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

14.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

 

 

Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w Hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR Czos:

 

Camping Cezar

Ul. Jaszczurcza Góra 1

Tel. 500 002 870

 

Hotel Anek

Ul. Roosevelta 25

Tel. 89 742 71 20

 

Pensjonat Wileński

Ul. Wileńska 8a

Tel. 897412837

 

Hotel Mrągowo Resort &SPA

Ul. Giżycka 6

Tel. 89 743 31 01

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZGŁOSZENIE DO REGAT