ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 15.08 – 16.08.2020 r. na jeziorze Czos.
 2. Biuro regat: Ekomarina Mrągowo, tel. 664 829 536, 695071192, 601681334
 3. Port regat: Klub Sportowy „Baza Mrągowo”, ul. Nadbrzeżna 4
 4. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Olsztyńska 13
 5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 6. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2020, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 7. Jako eliminacja Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa regaty zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Mariner otwarta formuła regatowa dopuszczająca do startu dowolny statek żaglowy napędzany żaglami.
 •  możliwość wypożyczenia odpłatnie jachtu na regaty; tel. 663840555 lub e-mail: bartek@siwik.com.pl)
 1. Jako eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2020 regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Open jednokadłubowe, Open wielokadłubowe.
 2. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 3. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 4. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 5. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł osoby dorosłe i 40 zł od dzieci i młodzieży
 6. Możliwość wcześniejszych zapisów elektronicznych (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; w przypadku zapisów elektronicznych prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 7. Ostateczne zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniach 15.08.2020 r. w godzinach 17.00-19.00 oraz 16.08.2020r. w godzinach 8:00 – 10:30 na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 9. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomariny z użyciem ciągnika hydraulicznego
 • parking dla samochodów i przyczep (przy Klubie sportowym Baza Mrągowo)
 • postój przy kei
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Organizator zapewnia możliwość zważenia jachtu w kwocie 200 zł – w wyznaczonym miejscu
 3. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, Laser Masters oraz OK Dinghy na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski
 7. Zawodnicy, wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ i poleceń Organizatora.

 

Plan regat

Piątek 14 sierpnia 2020

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo

19.30 – Kolacja powitalna

 

Sobota 15 sierpnia 2020

8.00 – 10.30 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska – Hotel Anek

 

Niedziela 16 sierpnia 2020

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

 

 

Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w Hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR Czos:

 

Internat ZOS Baza Mrągowo                                          

Ul. Nadbrzeżna 13

Tel. 89 741 77 76

 

Hotel Anek

Ul. Roosevelta 25

Tel. 89 742 71 20

 

Hotel Mrągowo Resort &SPA

Ul. Giżycka 6

Tel. 89 743 31 01

Dodatkowo na kod rabatowy: REGATY Goście dostaną 5% zniżki.

Rabat dostępny jest wyłącznie poprzez rezerwacje dokonywane przez stronę internetową.

 

ZAWIADOMIENIE-O-REGATACH

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 2020

ZGŁOSZENIE DO REGAT 2020