Regulamin 2019

 

1. Organizator:Organizatorem regat jest Stowarzyszenie „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

2. Cel:Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich.

3. Formuła:

 • Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 5 imprez:4 imprez eliminacyjnych oraz imprezy finałowej
 • Regaty rozgrywane będą z podziałem na klasy: jachty otwartopokładowe, kabinowe, Mariner 600, Open (katamarany oraz jachty z dodatkowym ożaglowaniem) i żeglarze niepełnosprawni
 • Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich oraz długodystansowych. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony. Odrzucony może być tylko wynik wyścigu krótkiego.
 • Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
 • Najsłabszy wynik eliminacji będzie odrzucony
 • Do finału kwalifikuje się po 2 sterników z klas:

a)kabinowej

b)otwartopokładowej

c)Mariner 600

d)Open Oraz

e)Najlepszy sternik wśród żeglarzy niepełnosprawnych

f)Trzeci najlepszy sternik spośród najbardziej licznej klasy

 • Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
 • Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem przesiadkowym.
 • W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.

4. Miejsce i termin rozgrywania regat:

Jezioro Juno:

 • 11-12 maja 2019 – Siwik Holiday Cup, Puchar Polski Jachtów Kabinowych

Jezioro Czos:

 • 1 czerwca 2019 – Arkodach Cup,
 • 29 czerwca 2019 – Hotel Anek Cup, Błękitna Wstęga Jeziora Czos
 • 20 lipca 2019 – Hotel Mazuria Cup, Festiwal Żagli ISSA
 • 24-25 sierpnia 2019 – Hotel Mrągowo Cup, Finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019 Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”
5. Uczestnictwo:
 • W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni, jak i niezrzeszeni w klubach.
 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych
 • W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi, na której startują zawodnicy,
 • Załogi startujące w więcej niż 1 imprezie zobowiązane są mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie
 • Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.

6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:

 • Zgłoszenia przyjmowane są w biurze regat
 • Wpisowe od osoby za udział w pojedynczych regatach. Możliwość wykupienia miejsca wyłącznie na afterparty.

7. Przepisy i sędziowanie:Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 –2020, zawiadomieniem o regatach, instrukcji żeglugi.

8. Punktacja i klasyfikacja

 • Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ –małe punkty
 • Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule
 • Prowadzona będzie łączna punktacja 4 imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłonieni zostaną finaliści
 • Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji
 • Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 20 punktów.
 • Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
 • Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki z 3 najlepszych eliminacji (wynik z najgorszych będzie odrzucany). W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik z ostatnich zawodów.
 • Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
 • Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 7 dni przed imprezą finałową.

9. Nagrody:

 • W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy oraz nagrody specjalne
 • W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
 • Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
 • Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne

10. Informacje i kontakt:– regaty.czos@gmail.com – Mateusz Kossakowski – 695 071 192 – Maciej Majak – 664 829 536  – Dariusz Bałdyga – 601 628 020

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.