1. Znaki kursowe:

  • a) Boje w kształcie walca koloru żółtego – z reklamami.
  • b) Boja w kształcie walca koloru zółtego – czysta po lewej stronie statku komisji regatowej – start i meta.

 

 • 5. Start i trasa:
  • a) Sygnały startowe podawane będą zgodnie z art.26 PRŻ. Sygnałom optycznym – decydującym – towarzyszyć będą sygnały dźwiękowe

  trasa_regat

Sygnał Rysunek Flaga i sygnał dźwiękowy Min. do startu
Ostrzeżenia Podniesienie flagi „klasy” i jeden sygnał dźwiękowy 5 min do startu
Przygotowania Podniesienie flagi „P” i jeden sygnał dźwiękowy 4 min do startu
Jednej minuty Opuszczenie flagi „P” i jeden długi sygnał dźwiękowy 1 min do startu
Startu Opuszczenie flagi „klasy” i jeden sygnał dźwiękowy 0 start
 • b) Jacht nie może wystartować później niż 5 min. po sygnale startu
 • c) Linię startową wyznacza nabieżnik na statku KR na jednym końcu i boja startowa na drugim.
 • d) Trasa regat wyścig 1-3: start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – meta ( trasa omówiona będzie na odprawie sterników)
 • e) Trasa wyścigu długodystansowego zostanie omówiona na odprawie sterników

 

 • 7. Odwołanie startu:
  • a) Odwołanie indywidualne będzie sygnalizowane zgodnie z art.29.2 PRŻ – podniesieniem flagi „X”  i sygnałem dźwiękowym,
  • b) Odwołanie generalne sygnalizowane będzie zgodnie z art.29,3 PRŻ – podniesieniem flagi „Pierwszy zastępczy”  i sygnałem dźwiękowym. Sygnał ostrzeżenia będzie podany 1 minutę po opuszczeniu flagi „pierwszy zastępczy”,
 • 8. Meta:
  • a) Linią mety będzie linia między nabieżnikiem na statku KS i boją start – meta,
  • b) Ukończenie wyścigu przez pierwszy jacht będzie sygnalizowane podniesieniem flagi klasy,
  • c) Zamknięcie linii mety nastąpi po upływie 15 minut od chwili ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht. Będzie to sygnalizowane opuszczeniem flagi klasy.
  • d) Zamknięcie lini mety wyścigu długodystansowego nastąpi po upływie 40 minut od ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht.
 • 9. Punktacja: przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony. Odrzucony może  być tylko wynik wyścigu krótkiego.
 • 10. Protesty: z częścią 5 PRŻ 2013-2016. Protesty należy składać na specjalnych drukach w biurze regat w czasie wyznaczonym przez komisje po zakończeniu wyścigów w danym dniu.

 

 • 1. Regaty zostaną rozegrane według wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2013-2016, Zawiadomieniem o Regatach oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.
 • 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi i inne informacje dla uczestników regat zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przez Komisję Sędziowską najpóźniej godzinę przed startem do pierwszego wyścigu
 • 11. Przepisy bezpieczeństwa:
  • a) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o żegludze śródlądowej (Dz.U.nr 5, poz.43 z 2001 r.)
  • b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób … uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.358 z 1997 r.).
  • c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.).
  • d) Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych (Dz.Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 29,poz.411 oraz Województwa Podlaskiego nr 26,poz.527 z 2004 r.).

 

 • 12. Inne przepisy:
  • a) Na jachcie, podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat.
  • b) Wymiana członka załogi może nastąpić tylko za zgodą Sędziego Głównego.
  • c) Flaga „Y”  na statku komisji regatowej oznacza obowiązek noszenia przez zawodników osobistych środków wypornościowych pod groźbą dyskwalifikacji z regat.
  • d) Jacht, który wycofuje się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową.
  • e) Flaga „AP”  oznacza, że wyścigi nie rozpoczęte są odroczone. Sygnał ostrzeżenia lub inny będzie podany 1 minutę po opuszczeniu flagi „AP”.

Sędzia Główny