ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty są finałem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniu 19-20.09.2020 r. na Jeziorze Czos. Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Regaty są rozgrywane pod patronatem Burmistrza Mrągowa, Wójta Gminy Mrągowo i Starosty Powiatu Mrągowskiego.

 1. Biuro regat, otwarcie regat, ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa: Ekomarina Mrągowo
 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2020, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 3. Przewiduje się rozegranie:
 • Dziesięciu wyścigów krótkich dla finalistów w systemie przesiadkowym na łodziach Mariner 600. Liczba członków w załodze to min. 2 osoby. Łodzie zostaną rozlosowane pośród uczestników regat. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 1. Wpisowe do regat wynosi: 100 zł od załogi
 2. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 3. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
 4. Organizator zapewnia w ramach wpisowego dla zawodników:
 • udział w zawodach
 • puchary dla zwycięskich załóg.
 • pamiątkowe dyplomy
 • catering
 • Udział w ceremonii zamknięcia ŻGP Mrągowa 2020
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.

Plan regat

 

Sobota 19.09.2020

8.00 – 9.00 Zapisy do regat, Ekomarina Mrągowo

9.00 Uroczyste otwarcie regat, pomost przy plaży miejskiej

9.10 Odprawa sterników finałowych – losowanie łodzi

10.10 Start do regat

19.00 After party, Mercedes Club

Niedziela 20.09.2020

10.00 Start do wyścigów

13.00 Wyścig samorządowy

14.30 Uroczyste zamknięcie regat, port przy Bazie Mrągowo

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZGŁOSZENIE DO REGAT 2020