Finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 17 września 2022

 

Budextan&Hotel Anek Cup

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Regaty są finałem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa i zostaną rozegrane w dniu 17 września 2022 roku na jeziorze Niegocin. Organizatorem regat jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Regaty są rozgrywane pod patronatem Burmistrza Mrągowa, Wójta Gminy Mrągowo i Starosty Powiatu Mrągowskiego.
 2. Biuro regat, otwarcie regat – port AZS Wilkasy (Niegocińska 5, 11-500 Giżycko). Ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2022 – Hotel Anek (ul Roosevelta 25A, 11-700 Mrągowo).
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2022, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 4. Przewiduje się rozegranie:
 • Ośmiu wyścigów finałowych w systemie przesiadkowym na łodziach Omega Standard. Liczba członków w załodze min. 2 osoby (zalecane 3 – wymogi klasowe). Łodzie zostaną rozlosowane pośród uczestników regat. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 1. Wpisowe do regat wynosi: 150 zł od załogi
 2. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com.
 3. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
 4. Organizator zapewnia w ramach wpisowego dla zawodników:
 • udział w zawodach
 • puchary dla zwycięskich załóg
 • pamiątkowe dyplomy
 • catering
 • Udział w ceremonii zamknięcia ŻGP Mrągowa 2022
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

 

Plan regat

 

Sobota 17.09.2022

 

8.00 – 09.00 Zapisy do regat, port AZS Wilkasy

09.00 Uroczyste otwarcie regat, port AZS Wilkasy

09.10 Odprawa sterników – losowanie łodzi

10.00 Start do regat

19.30 After party Hotel Anek

 

Komandor regat:

Mateusz Kossakowski Tel. 695 071 192

Zgłoszenie do regat

Zawiadomienie o regatach