Regaty Hotel Mercure Cup – Błękitna Wstęga Jeziora Czos organizowane są na podstawie regulaminu Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015

ORGANIZATOR: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”

TERMIN: 1.08.2015

MIEJSCE: Mrągowo, j. Czos, port: „Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa”,

 

PLAN REGAT

godz. 9.00 – zapisy – biuro regat – Port Hotel Mercure

godz. 11.00 – ceremonia otwarcia regat –  Port Hotel Mercure

godz.11.15 – odprawa sterników

godz. 12.30 – start do I wyścigu, krótkodystansowego

ok. godz. 15.00 – start do wyścigu długodystansowego

godz. 19.00 – 21.00 zakończenie regat i after party – Hotel Mercure – sala Mrongovia.

 

ZASADY ROZGRYWKI: regaty rozgrywane będą jako:

  1. eliminacja ŻGP Mrągowa 2015 w kategorii łodzi otwarto pokładowych ożaglowaniem podstawowym – 3 wyścigi krótkie i długodystansowy
  2. eliminacja ŻGP Mrągowa 2015 w kategorii łodzi kabinowych z ożaglowaniem podstawowym – 3 wyścigi krótkie i długodystansowy
  3. Wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Czos – wyścig długodystansowy Open.

 

WPISOWE DO REGAT: W dniu regat: 30 zł. od osoby – wpisowe uprawnia do udziału w regatach i after party

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do regat w dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.00 w biurze zawodów na drukach dostarczonych przez organizatora.

Nagrody:

– Błękitna Wstęga jeziora Czos, puchar dla zwycięzcy wyścigu.

– puchar – za I miejsce w grupie otwarto pokładowych, kabinowych,

– puchar – za I miejsce w grupie kabinowych,

– puchary dla klasy El Bimbo

– dyplomy dla uczestników

– nagrody sponsorów regat

DOJAZD: dojazd ulicą Jaszczurcza Góra przez Ekomarina, lub przez amfiteatr Mrągowo.

PARKOWANIE: Uwaga w regatach biorą udział osoby niepełnosprawne, mające pierwszeństwo w dojeździe i parkowaniu. Organizator zaleca parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Jaszczurcza Góra – wejście przez furtkę Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa.

AFTER PARTY :Impreza zamknięta – tylko dla uczestników regat.

 Instrukcja żeglugi: opublikowana na stronie regat i będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat .

Trasa regat : Omówiona zostanie podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy.  Regaty zostaną zakwalifikowane jako ważne w przypadku rozegrania min. 1 wyścigu.

ZABEZPIECZENIE: WOPR Mrągowo

PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016

 Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Odpowiedzialność: Każdy uczestnik akceptuje Instrukcję Żeglugi regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia OC jachtów, lub sternika.