Regaty Siwik Holiday Cup uzyskały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego, Sędziną regat będzie Pani Dorota Michalczyk. Jest to wymóg PPJK.

Licencja PZŻ i osoba Pani sędziny gwarantują wysoki poziom sędziowania i spełniania standartów regat żeglarskich obowiązujących w Polsce i na świecie. Przyznawana jest dla imprez i organizatorów spełniających wysokie standarty organizacyjne.

Zapraszamy na regaty.

2016-04-22_154916