Na start zgłosiło się 17 jachtów w grupie otartopokładowej i kabinowej. Sędzią regat Był Pan Dariusz Mazur.

Kabinowki

Otwarto pokładowe

3 dzwony