ORGANIZATOR: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”

TERMIN: 29.08.2015

ZABEZPIECZENIE: WOPR Mrągowo                                                    

 

Plan regat:

godz. 9.00 – Otwarcie biura regat, przyjmowanie zapisów

godz. 10.00 – Pierwsza seria wyścigów finałowych

godz. 12.00 – Otwarcie regat, odprawa sterników

godz. 13.00 – start do wyścigu o Puchar Lata, druga seria wyścigów finałowych

godz. 19.00 – zakończenie regat i after party – Estrada Cafe & Bar – amfiteatrem

 

Dodatkowo zapraszamy na koncert Pożegnanie Lata 2015

 

Zasady:

Zostaną rozegrane po cztery wyścigi w seriach półfinałowych oraz cztery wyścigi finałowe na jednakowych łodziach dostarczonych przez organizatora.

Wyścigi przesiadkowe.

Osiem załóg zakwalifikowanych do półfinału:

1 załoga – 1 miejsce w grupie otwarto pokładowej

2 załoga – 2 miejsce w grupie otwarto pokładowej

3 załoga – 3 miejsce w grupie otwarto pokładowej

4 załoga – 4 miejsce w grupie otwarto pokładowej

5 załoga – 1 miejsce w grupie kabinowej

6 załoga – 2 miejsce w grupie kabinowej

7 załoga – 3 miejsce w grupie kabinowej

8 załoga – 4 miejsce w grupie kabinowej

zostało podzielone na dwie grupy startujące na czterech łodziach, gdzie zasada przydziału miejsc startowych przedstawia się następująco:

Grupa nr 1 w wyścigach półfinałowych startują załogi nr 1,2,7,8           

Grupa nr 2 w wyścigach półfinałowych 4,5,6 startują załogi nr 3,4,5,6

Dwie najlepsze załogi z każdego półfinału kwalifikują się do finału.

Brak możliwości odrzucenia wyników wyścigu. Łodzie będą losowane wśród załóg.

Wyścig długodystansowy: Wyścig na łodziach własnych żeglarzy w klasie otwartej bez podziału na rodzaj łodzi ze standardowym ożaglowaniem

BIURO : Cafe Estrada – nad j. Czos , przy promenadzie.

MIEJSCE: Mrągowo, j. Czos, port: „Hotel Mercure Mrągowo”, przy promenadzie.

DOJAZD: dojazd ulicą Jaszczurcza Góra przez amfiteatr Mrągowo.

PARKOWANIE: Uwaga w regatach biorą udział osoby niepełnosprawne, mające pierwszeństwo w dojeździe i parkowaniu. Organizator zaleca parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Jaszczurcza Góra – wejście przez furtkę Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa.

UCZESTNICY:

Wyścigi finałowe: załogi jachtów Delphia 24 one design ze standardowym ożaglowaniem podstawowym minimum 3 osoby w załodze.

Wyścig długodystansowy :  załogi jachtów bez podziału na rodzaj łodzi ze standardowym ożaglowaniem podstawowym

PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016

ZGŁOSZENIA:

Wyścigi finałowe: Zgłoszenia do 3 dni przed rozpoczęciem regat na drukach dostarczonych przez organizatora na e-mail: regatyczos@gmail.com

Uwaga ! brak zgłoszenia w terminie dyskwalifikuje załogę z udziału w finale. W miejsce zdyskwalifikowanej załogi wchodzi następna załoga z tej samej grupy

Wyścig długodystansowy: Zgłoszenia do regat w dniu zawodów w godz. 9.00 – 12.00 w biurze zawodów na drukach dostarczonych przez organizatora.

 

WPISOWE DO REGAT: W dniu regat: 30 zł. od osoby – wpisowe uprawnia do udziału w regatach i After party

ZAKOŃCZENIE, AFTER PARTY:

Zapraszamy do udział w zakończeniu regat i After Party kibiców i miłośników żeglarstwa. Uwaga wstęp odpłatny 30 zł. Ilość miejsc ograniczona.

MIEJSCE: Estrada Cafe & Bar – pod amfiteatrem

 

 

Instrukcja żeglugi: opublikowana na stronie regat i będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat .

Trasa regat : Omówiona zostanie podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na   Regaty zostaną zakwalifikowane jako ważne w przypadku rozegrania min. 1 wyścigu.

Nagrody:

– puchary Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa – za I,II, III miejsce w finale Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2014 – Delphia Cup

– puchary Żeglarskiego Grand Prix Mragowa – za udział w finale Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2014 – Delphia Cup

– puchar Lata – dla zwycięzcy wyścigu długodystansowego finału Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2014 – Delphia Cup

– dyplomy dla uczestników

– nagrody sponsorów regat

 Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Odpowiedzialność: Każdy uczestnik akceptuje Instrukcję Żeglugi regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia OC jachtów.