MTR Czos zaprasza na regaty żeglarskie Hotel Anek Cup 2019, które odbędą się na jeziorze Czos 29.06.2019 w Mrągowie. Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019. Rozgrywane będa w 5 klasyfikacjach: jachty kabinowe, jachty otwartopokładowe, Mariner 600 (możliwość wypożyczenia tel.663840555), żeglarze niepełnosprawni, OPEN ( dowolne jednostki z dowolnym ożaglowaniem)

Regulamin ŻGPM 2019

Zgłoszenie do regat

 

Regaty żeglarskie

Hotel Anek Cup 2019 – Błękitna Wstęga jeziora Czos

29 czerwca 2019

 

        ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Regaty są eliminacją Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019 i zostaną rozegrane w 29.06.2019 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, otwarcie: Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Regulaminem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
 4. Regaty zostaną rozegrane i klasyfikowane ŻGP Mrągowa w kategoriach :
 • Jachty Mariner 600 – (możliwość wypożyczenia tel.663840555)
 • Jachty kabinowe – ożaglowanie podstawowe
 • Jachty otwarto pokładowe – ożaglowanie podstawowe
 • Żeglarze niepełnosprawni
 • OPEN – ożaglowanie bez ograniczeń

 w czterech wyścigach na trasie krótkiej.

 1. Zostanie dodatkowo rozegrany wyścig długodystansowy OPEN na żaglach dowolnych o Błękitną Wstęgę jeziora Czos 2019
 2. Punktacja w ŻGP liczona wg punktacji ISAF
 3. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 4. Wpisowe do regat wynosi : 50 zł od osób dorosłych i 40 zł od dzieci i młodzieży szkolnej w dniu regat. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
 5. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
 6. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo
 • parking dla samochodów i przyczep – ul. Jaszczurcza Góra
 • postój przy kei – Ekomarina
 1. Nagrody:
 • Załogi otrzymają puchary oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.

 

 

 

Plan regat

 

Sobota 29.06.2019

 

9.00 – 11.00 Zapisy do regat – Ekomarina Mrągowo

11.00 Uroczyste otwarcie regat – Ekomarina Mrągowo – molo

11.10 Odprawa sterników – Ekomarina Mrągowo – molo

12.00 Start do regat

19.00 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, afterparty – Hotel Anek

wstęp dla kibiców na After party 40zł

 

 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu za zgodą Sędziego regat.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 6. Organizator w ramach wpisowego zapewnia obiadokolację w sobotę w siedzibie sponsora w Hotelu Anek