2 lipca 2022

Regaty eliminacyjne

Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2022

Forsell Cup

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 2.07.2022 r. na Jeziorze Czos.
 2. Biuro regat: Ekomarina Mrągowo, tel. 695071192, 601681334
 3. Port regat: Ekomarina Mrągowo
 4. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6;
 5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 6. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 7. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Open.
 8. Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 9. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 10. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 11. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł osoby dorosłe i 40 zł od dzieci i uczniów
 12. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 13. W sytuacjach wyjątkowych biuro regat będzie czynne w dniu 2.07.2022 r. w godzinach 8.00-11.00.
 14. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 15. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomarina
 • parking dla samochodów i przyczep
 • postój przy kei
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, OPEN, na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski

 

Plan regat

Sobota 2 lipca

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

16.30 Kolacja żeglarska i koncert szantowy – Snack Bar Mrągowo

 

Dostępne darmowe atrakcje w ramach DNI MRĄGOWA 2022

 

1 lipca /piątek/

 

Amfiteatr nad jeziorem Czos

20.00   ŻURKOWSKI

21.30   Ø R G A N E K

 

 

2 lipca  /sobota/

 

Plac Unii Europejskiej

13.00-21.00  HOLI FESTIWAL ŚWIĘTO KOLORÓW, prezentacje DJ-ów  (ul. Sobczyńskiego)

16.00   SUKCES

17.00   Piotr Zapert

18.30   AREK KŁUSOWSKI

                                               12-21   FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW

 

3  lipca /niedziela/

Mrągowskie Centrum Kultury

15.00  recital Cezarego Nowakowskiego

16.00  wernisaż wystawy mrągowskich plastyków

 

Plac Unii Europejskiej

16.30   Orkiestra Dęta Mrongovia

17.00   wręczenie wyróżnień zasłużonym mieszkańcom Mrągowa

17.15   KRAWCZYK SHOW

19.00   W A N D A  I  B A N D A

                                                  12-20   FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW    

 

Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w Hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR Czos:

 

Camping Cezar

Ul. Jaszczurcza Góra 1/6

Tel. 500 002 870

 

Hotel Anek

Ul. Roosevelta 25

Tel. 89 742 71 20

 

Pensjonat Wileński

Ul. Wileńska 8a

Tel. 897412837

 

Hotel Mrągowo Resort &SPA

Ul. Giżycka 6

Tel. 89 743 31 01