Regulamin ŻGPM 2022

Regulamin ŻGPM 2022

posted in: Bez kategorii | 0
 1. Organizator:

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

 

 1. Cel:

Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich a także profilaktyka z zakresu uzależnień alkoholowych i narkotykowych. Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Mrągowa. Podczas regat będą rozpowszechniane ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu uzależnień. Cykl ŻGP Mrągowa koncentruje swoje działania profilaktyczne na wzmacnianiu czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez rozwijanie konstruktywnych zainteresowań sportowych oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych.

  

 1. Formuła:
 2. Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 4 imprez: 3 imprez eliminacyjnych oraz imprezy finałowej
 3. W przypadku regat dwudniowych do klasyfikacji regat Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zalicza się jeden dzień (sobota). Klasyfikacja końcowa zostanie odczytana jednak podczas ceremonii zakończenia regat (niedziela).
 4. Regaty rozgrywane będą z podziałem na klasy: jachty otwartopokładowe, kabinowe, OPEN (katamarany oraz jachty z dodatkowym ożaglowaniem)
 5. Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich oraz długodystansowych. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony. Odrzucony może być tylko wynik wyścigu krótkiego.
 6. Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
 7. Aby uczestnik został zakwalifikowany do finału musi wziąć udział w przynajmniej 2 regatach eliminacyjnych (z wyłączeniem dzikiej karty)
 8. Do finału kwalifikuje się:
 9. 2 najwyżej sklasyfikowanych sterników klasy OPEN
 10. 2 najwyżej sklasyfikowanych sterników klasy klasy jachtów kabinowych
 11. 2 najwyżej sklasyfikowanych sterników klasy jachtów otwartopokładowych
 12. 2x Dzika karta
 13. Organizator ma prawo przyznać także tzw. „dziką kartę”, gwarantującą sternikowi start w finale. Przy ustalaniu „dzikich kart” organizator weźmie pod uwagę m.in. punktację sterników po eliminacjach oraz frekwencję w klasach
 14. Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
 15. Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem przesiadkowym.
 16. W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.

 

 1. Miejsce i termin rozgrywania regat:

Jezioro Czos:

28-29 lipca 2022 r. – Puchar Polski Jachtów Kabinowych, I eliminacja ŻGP Mrągowa, II Memoriał Macieja Majaka

2 lipca 2022r. – II eliminacja ŻGP Mrągowa, DNI MRĄGOWA

6 – 7 sierpnia 2022r. – Korsarz, OK Dinghy, III eliminacja Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa

17-18 września 2022r. – FINAŁ

 1. Uczestnictwo:
 2. W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni, jak i niezrzeszeni w klubach.
 3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych
 4. W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi, na której startują zawodnicy,
 5. Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
 6. Zgłoszenia i wpisowe do regat:
 7. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze regat
 8. Wpisowe od osoby za udział w pojedynczych regatach. Możliwość wykupienia miejsca wyłącznie na afterparty.
 9. Przepisy i sędziowanie:

Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 –2024, zawiadomieniem o regatach, instrukcji żeglugi.

 1. Punktacja
 2. Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ –małe punkty
 3. Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule
 4. Prowadzona będzie łączna punktacja 3 imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłonieni zostaną finaliści
 5. Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji
 6. Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 20 punktów.
 7. Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
 8. Do klasyfikacji finałowej będą zliczane wyniki ze wszystkich eliminacji. W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik z ostatnich zawodów.
 9. Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat regaty.mragowo.pl
 10. Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie regaty.mragowo.plw terminie 10 dni przed imprezą finałową.
 11. Nagrody:
 12. W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy oraz nagrody specjalne
 13. W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary.
 14. Wśród uczestników regat eliminacyjnych nagrody będą rozlosowane
 15. Wśród uczestników regat finałowych wręczane będą nagrody specjalne

 

 

 1. Informacje i kontakt:

– regaty.czos@gmail.com

– Mateusz Kossakowski – 695 071 192

– Dariusz Bałdyga – 601 628 020

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.