Walne Sprawozdawczo-Wyborcze MTR „CZOS”

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze MTR „CZOS”

posted in: Bez kategorii | 0
Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „CZOS” informuje o zwołaniu na dzień 14 listopada 2020 r. (sobota) o godzinie 19.00 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W związku z wprowadzeniem nowych zasad i ograniczeń spotkanie odbędzie się online za pomocą telekonferencji.
Program Walnego Zebrania Członków MTR „CZOS”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania.
2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad Walnego Zebrania Członków MTR Czos.
4) Podjęcie uchwały w sprawie współpracy ze stowarzyszeniem Fanimani i dołączenie do akcji „Fanimani dla NGO”
5) Odczytanie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za okres kadencji 2020 r.
6) Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7) Dyskusja i zapytania.
8) Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2020 r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów w statucie MTR CZOS
12) Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13) Komunikaty i wolne wnioski
14) Zakończenie Walnego Zebrania Członków.