Zarząd MTR Czos otrzymał absolutorium za rok 2019 i działa dalej.

Zarząd MTR Czos otrzymał absolutorium za rok 2019 i działa dalej.

posted in: Bez kategorii | 0

Zarząd MTR Czos otrzymał absolutorium za rok 2019 i działa dalej.

 

Aby zachować transparentnośc naszych działań przedstawiamy sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019.

 

Mrągowo 29.06.2020r.
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Regatowe „Czos” za rok 2019:
1) Mrągowskie Towarzystwo Regatowego „CZOS” z siedzibą w Mrągowie, mające siedzibę w
Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 13 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 20.04.2015r.; REGON 361307813; NIP 7422250088.
2) Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób.
W 2019 Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w raz z cyklem Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa przystąpiła do ogólnopolskich regat o Puchar Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. Impreza zrzesza najlepszych zawodników różnych cykli żeglarskich w Polsce, którzy rywalizują ze sobą na wodzie. Pierwsza edycja odbyła się 13-14 kwietnia 2019 w Rynie. Załoga: Marcin Dobrosielski, Maciej Dymerski i Paweł Roszkowski po emocjonującej walce uplasowała się na piątym miejscu, choć do ostatniego wyścigu walczyła o 3 miejsce na podium. Zawody były jednocześnie początkiem promocji nowej edycji ŻGPM, jak i samego stowarzyszenia. Dzięki działaniom Zarządu MTR „CZOS” finał regat o Puchar Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego 2020 ma się odbyć w przyszłym roku w Mrągowie.

W 2019 roku w ramach Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa odbyło się 5 imprez żeglarskich: 4 regaty eliminacyjne oraz regaty finałowe, w których wzięło udział około 300 żeglarzy, 500 kibiców i 1000 osób jako publiczność. W każdych regatach startowało ok. 20 do 40 łódek złożonych z załóg od 1 do 6 osób, bardzo często w składzie znajdowały się osoby starsze czy młodzież.
Regaty odbyły się w terminach:

  • 11-12 maja 2019 – Siwik Holiday Cup 2019 – PPJK
  • 1 czerwca 2019 – Arkodach Cup 2019
  • 29 czerwca 2019 – Hotel Anek Cup 2019 – Dni Mrągowa
  • 20 lipca 2019 –Hotel Mazuria Cup 2019 – Festiwal żagli ISSA
  • 24 sierpnia 2019 – Hotel Mragowo Cup 2019 – finał ŻGPM 2019

W terminie 11-12 maja 2019 dzięki zaangażowaniu Zarządu i całego lokalnego środowiska żeglarskiego po raz pierwszy w historii Mrągowa odbyły się punktowane regaty na innym niż jezioro Czos akwenie. Organizacja regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (notabene po roku nieobecności Mrągowa w ogólnopolskim cyklu) miała wymierny sukces marketingowopromocyjny, ożywiający nieużytkowaną sportowo-kulturalnie część Mrągowa. Impreza na Junie była szeroko komentowaną w polskim środowisku żeglarskim i stanie się, miejmy nadzieję, pierwszym wartościowym filarem do stworzenia pełnoprawnego ośrodka żeglarskiego i infrastruktury żeglarskiej na akwenie.
Organizacja Żeglarskich Grand Prix Mrągowa 2019 przyczyniło się do aktywizacji sportowej mieszkańców Mrągowa, poprzez udział w treningach żeglarskich, regatach i imprezach towarzyszących bezpośrednio i pośrednio związanych ze współzawodnictwem na wodzie. Każde regaty poprzedzone były prelekcją sędziego oraz WOPR dotyczącą zachowań na wodzie; w szczególności przedstawione były zagrożenia i konsekwencje społeczne i prawne pływania pod wpływem różnego rodzaju używek w szczególności alkoholu.
Dzięki regatom Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo oraz Powiat Mrągowski były promowane jako miejsca, w którym można spędzić czas aktywnie i zdrowo, czego przykładem była nadspodziewanie duża liczba załóg przyjezdnych.
Do realizacji projektu zaangażowały się osoby – członkowie MTR Czos, osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu w formie wolontariatu niezorganizowanego, organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym WOPR i Centrum Zarządzania Antykryzysowego. Przy organizacji imprez towarzyszących swój udział zaznaczyły firmy i jednostki organizacyjne miasta Mrągowo, które swoimi pracownikami i sprzętem zapewniły bardzo wysoką organizację każdej imprezy.
Zarząd MTR Czos pomagał także w organizacji pierwszej edycji imprezy żeglarskiej: Góra 4 Wiatrów
Cup oraz II edycji Regat Nocnych. MTR Czos po kilku latach ponownie nawiązał współpracę z Mazurskim Związkiem Żeglarzy
Niepełnosprawnych, czego efektem był powrót licznej klasy El Bimbo oraz uczestnictwo najlepszej załogi w finale cyklu ŻGPM. MTR Czos kontynuował współpracę również z innymi instytucjami i stowarzyszeniami żeglarskimi:
ISSA – Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szkół Żeglarskich, PPJK i Polskim Związkiem Żeglarskim na czele. Warto podkreślić dobrą współpracę z lokalnymi samorządami: miastem Mrągowo, Gminą Mrągowo i Powiatem Mrągowskim. Lokalne władze za każdym razem nie tylko gościli na organizowanych przez MTR Czos imprezach, lecz wspierali nasze działania materialnie czy infrastrukturalnie. Efektem tego było pozyskanie siedziby stowarzyszenia, znajdującej się w Ekomarinie przy ul. Jaszczurcza Góra.
MTR Czos zrealizował zadanie publiczne pt „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego, oraz imprez profilaktycznych – Mistrzostwa Regatowe Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2019” na realizacje którego otrzymał dotację w kwocie 10000 zł. Dotacja publiczna została wykorzystana w całości i terminowo rozliczona.

Zarząd MTR Czos.