Zmiana terminu Walnego Zebrania na 29 maja.

posted in: Bez kategorii | 0

W imieniu Zarządu MTR Czos zawiadamiam Członków Stowaryzszenia o zmianie terminu walnego Zebrania. Zamiast planowanego 23 maja zebranie odbędzie się 29 maja 2018. Miejsce bez zmian.

Prezes Zarządu

Karol Góralczyk