4 lutego 2017 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

posted in: Bez kategorii | 0

W hotelu Anek 4 lutego 2017 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebranie przybyło 19 członków stowarzyszenia.  Po dwuletniej kadencji Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z działaności zarządu. Członkowie stowarzyszenia zebrani na zebraniu, udzilili absolutorium zarządowi.

Dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej, oraz przegłosowano skrócenie kadencji zarządu z 4 do 2 lat.

 

Skład Zarządu na kadencję 2017-2019

Przezes – Karol Góralczyk

V-ce prezes – Tomasz Krzywosz

V-ce prezes – Jakub Jurkiewicz

Sekretarz – Mateusz Kossakowski

Skarbnik – Dariusz Bałdyga

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR – Dorota Roszkowska

Członek KR – Barbara Bastek

Członek KR – Maciej Dymerski