Nowe władze stowarzyszenia MTR Czos

posted in: Bez kategorii | 0

W dniu 11.01 2019 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków MTR Czos.

Dokonano wyboru nowych władz na okres 2019-2021

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:
1. Prezes Mateusz Kossakowski
2. Wiceprezes-skarbnik Maciej Majak
3. Wiceprezes Dariusz Bałdyga
4. Wiceprezes Tomasz Krzywosz
5. Sekretarz Bartosz Szarek

Komisja rewizyjna:
1. Przewodniczący Karol Góralczyk
2. Wiceprzewodniczący Barbara Bastek
3. Sekretarz Magdalena Góralczyk